تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و ابزار آلات صنعتی

فروش ویژه

-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-14%
قیمت اصلی 18,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

سیستم تنفسی

-14%
قیمت اصلی 18,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

ماسک و فیلتر های شیمیایی

-2%
قیمت اصلی 820,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

تجهیزات کار در ارتفاع