تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و ابزار آلات صنعتی

فروش ویژه

-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

سیستم تنفسی

-14%
قیمت اصلی 18,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

ماسک و فیلتر های شیمیایی

-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

لباس و کفش کار

8,500,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
950,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

تجهیزات کار در ارتفاع